Finał produkcji buraka

2022-08-01

Błędy popełniane podczas zbioru i przechowywania korzeni buraka cukrowego mogą znacząco zmniejszyć plon cukru i pogorszyć opłacalność produkcji.

Zbiór jest sfinalizowaniem wielomiesięcznych starań producenta rolnego w kierunku maksymalnego plonu korzeni o jak najwyższej jakości technologicznej. 

Kolejny trudny sezon

W obecnym sezonie warunki do wegetacji buraka cukrowego w poszczególnych rejonach kraju były zróżnicowane, ale zgodnie z danymi IUNG–PIB w Puławach w okresie od 21 kwietnia do 20 czerwca 2022 r. średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, była ujemna, wynosiła -108 mm. Deficyt wody dla roślin uprawnych zwiększył się, powodując niedobór wody w całym kraju. Przełom czerwca i lipca w zdecydowanej większości kraju, poza rejonem południowo-wschodnim, przyniósł intensywne opady.
Często były one bardzo intensywne, a lokalnie towarzyszyły im opady gradu. Jednocześnie panowały rekordowe upały, które potęgowały straty wilgoci i ograniczały wzrost roślin. Trudno jest prognozować, jaki będzie dalszy przebieg warunków pogodowych, ale trzeba pamiętać, że największe potrzeby wodne burak cukrowy ma w okresie od czerwca do sierpnia. Warunki pogodowe mają decydujący wpływ nie tylko na wielkość plonu korzeni i ich jakość technologiczną, ale także przydatność korzeni do przechowywania.

Które plantacje na wczesny zbiór?

Kampania cukrownicza w niektórych cukrowniach rozpoczyna się już na początku września, co sprawia, że do zbioru buraka cukrowego trzeba przystąpić jeszcze w sierpniu. Tak wczesny zbiór powoduje skrócenie okresu wegetacji, co przekłada się na mniejsze plony korzeni. Poza tym ich jakość technologiczna najczęściej jest gorsza, rośliny zawierają bowiem mniej cukru, niż gdyby były zbierane pod koniec września. Trudno uznać, aby dopłaty za tzw. wczesne dostawy (surowiec odbierany przez cukrownie do końca września) rekompensowały straty wynikające ze zbyt wczesnego zbioru.

Na podstawie prób dekadowych przeprowadzanych przez służby surowcowe cukrowni można się zorientować, jak w danym sezonie przebiega gromadzenie się cukru w korzeniach oraz kształtowanie jego plonu.

tekst i fot. dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak, prof. SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Cały tekst można przeczytać w wydaniu 08/2022 miesięcznika „Nowoczesna Uprawa”

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy