Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy zmiana na stanowisku ministra rolnictwa jest korzystna dla producentów rolnych?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: nr 7/2017
Najczęściej na paszę
 

Uprawa jęczmienia ozimego w naszych warunkach klimatycznych obarczona jest pewnym ryzykiem. Zboże to jest stosunkowo mało odporne na wymarzanie i ciągle brakuje postępu w tej cesze.

 Pod względem potencjału plonowania forma ozima jęczmienia bardzo góruje nad jarą.             
Zdjęcie: Panek 

Rynek oferuje obecnie dużą różnorodność odmian jęczmienia ozimego. Jednak nie wszystkie z nich badane są w naszych warunkach klimatyczno-glebowych. Odmiany, które przeszły 2-, 3-letni okres badań rejestrowych w Polsce i się sprawdziły zarówno po względem plonowania, jak odporności na choroby, zostają wpisane do krajowego rejestru odmian roślin rolniczych. Obecnie można w nim znaleźć 31 odmian jęczmienia ozimego, w tym 29 typu pastewnego (25 wielorzędowych i 4 dwurzędowe) oraz 2 dwurzędowe browarne.

 
Większość to zagraniczne

Od kilkunastu lat wśród zarejestrowanych odmian jęczmienia ozimego rośnie udział kreacji zagranicznych, który obecnie wynosi 87%. Spośród zarejestrowanych tylko 4 odmiany pochodzą z polskiej hodowli.

 
Joanna Szarzyńska
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
w Słupi Wielkiej
 
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat