Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy zatrudniacie w gospodarstwie cudzoziemców?
 
Tak
Nie
Planujemy


Text
Artykuł z numeru: nr 7/2017
Już trzeba decydować
 

Ogólnie w doświadczeniach PDO lepiej plonowały odmiany mieszańcowe, a ich średni plon był większy o 12% od średniego plonu odmian populacyjnych.

 Tak wykształcone łuszczyny są zapowiedzią obfitego plonu.      
Zdjęcie: Broniarz

Podjęcie decyzji o wyborze odmian rzepaku ozimego do uprawy mogą ułatwić wyniki doświadczeń realizowanych w ramach porejestrowych badań odmianowych (PDO). Powinno się także sprawdzić ofertę różnych firm hodowlano-nasiennych oraz innych dystrybutorów nasion, również po to, aby wybrać najbardziej odpowiednie kreacje do określonych warunków gospodarstwa.

 
Potrzebny w płodozmianie

W wielu gospodarstwach rzepak ozimy stanowi podstawową roślinę w strukturze zasiewów. Jest on także bardzo ważną rośliną w płodozmianie, zwłaszcza tam, gdzie dominuje uprawa zbóż, dla których stanowi często najlepszy i główny przedplon. W 2016 r. jego powierzchnia zmniejszyła się po zimie ze względu na wymarznięcia i likwidację wielu plantacji, głównie we wschodniej, centralnej i północnej części kraju. Oszacowano, że ok. 16% powierzchni zasianej rzepakiem ozimym w poprzednim sezonie wegetacyjnym przesiano innymi roślinami.

 
Jacek Broniarz
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
w Słupi Wielkiej
 
 
    
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone