Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy zatrudniacie w gospodarstwie cudzoziemców?
 
Tak
Nie
Planujemy


Text
Artykuł z numeru: nr 7/2017
Do handlu bez rejestracji
 

W przypadku braku działania niezarejestrowanego preparatu i odmowy dobrowolnego uiszczenia rekompensaty ze strony sprzedawcy czy producenta szanse rolnika na uzyskanie jakiegokolwiek odszkodowania są znikome.

 Stosowne oznaczenia potwierdzają fakt rejestracji tego nawozu przez powołane do tego instytucje państwowe.        
Zdjęcie: Dreczka

Bardzo wartościowy artykuł dotyczący przyszłości i roli doradztwa rolniczego ukazał się w czerwcowym wydaniu „Nowoczesnej Uprawy”. Znalazło się w nim stwierdzenie, które uważam za warte szerszego rozwinięcia. Jego autor – dr Władysław Kościelniak – pisze: „Obserwuję, że rolnicy coraz częściej są wręcz nachalnie nękani przez różnych przedstawicieli handlowych, którzy muszą sprzedać towar swojego pracodawcy (…). Na rynku szybko przybywa tzw. biostymulatorów, użyźniaczy, odżywek, pseudonawozów (…). Podejrzewam, że część z nich nie powinna być dopuszczona do stosowania.”

Trudno się z tymi słowami nie zgodzić. Są one ważne również dlatego, że pokazują, w jaki sposób myśli część osób, także tych o ogromnym doświadczeniu i wiedzy rolniczej.

Skąd się wzięły?

Biostymulatory, użyźniacze, odżywki i pseudonawozy o wątpliwej skuteczności bardzo często znajdują się w obrocie handlowym w Polsce, pomimo że nie są i nigdy nie były formalnie dopuszczone do stosowania! Ich skuteczności nie ocenił żaden niezależny urząd. Badania, na które często się powołują przedstawiciele handlowi, nigdy nie były weryfikowane przez nikogo uprawnionego. Czy metodyka ich wykonania była zgodna z regułami doświadczeń naukowych i umożliwiała rzetelną ocenę? Czy badania były wykonywane przez niezależne instytucje? Czy w ogóle jakieś badania zostały wykonane? Niewiele na ten temat wiadomo.

 
prof. Ewa Matyjaszczyk

Instytut Ochrony Roślin – PIB
w Poznaniu

 
    
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone