Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy zmiana na stanowisku ministra rolnictwa jest korzystna dla producentów rolnych?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: nr 8/2017

Kwalifikatów pod dostatkiem

Dzięki hodowcom roślin co roku na rynek trafiają nowe, bardziej plenne odmiany, które lepiej wykorzystują nawożenie i są bardziej odporne na choroby.

Okazała plantacja nasienna jęczmienia ozimego w Zwanowicach (15.05.2015 r.).  
Zdjęcie: Kościelniak 

Szybkimi krokami zbliża się jesień, a z jej nadejściem siewy zbóż ozimych. Jak co roku rolnicy staną przed dylematem, jaką wybrać odmianę do siewu? Od 10 lat na łamach „Nowoczesnej Uprawy” zalecam uprawę odmian sprawdzonych w porejestrowych doświadczeniach odmianowych (PDO) i wpisanych na listę odmian zalecanych do uprawy na terenie danego województwa (LOZ).

W handlu nasiennym znajduje się wiele odmian, np. na plantacjach nasiennych pszenicy ozimej w br. wysiano ich aż 154. Większość z nich jest pochodzenia zagranicznego i nie była przebadana w ramach PDO. Sprowadzają je różne przedstawicielstwa handlowe i dystrybucyjne, na ogół z pominięciem badań rejestrowych w Polsce. Stąd brakuje obiektywnych informacji o ich ewentualnych wadach oraz plonowaniu w naszym kraju.

 
Dopłaty wsparły wymienialność

Od 10 lat produkcja nasienna i sprzedaż ziarna kwalifikowanego w Polsce sukcesywnie wzrasta. Sprzyja temu wprowadzona w 2007 r. dopłata do zakupu materiału siewnego w ramach de minimis. Są to najlepiej zainwestowane pieniądze z budżetu państwa.

Rolnicy z województwa opolskiego mogą się poszczycić największymi plonami zbóż w Polsce. Jest to m.in. rezultat szybkiego wprowadzania do praktyki najnowszych odmian, które pochodzą z dobrze zorganizowanej produkcji nasiennej. W 2005 r., gdy jeszcze kierowałem Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, pszenica nasienna uprawiana była na areale 1465 ha. W 2016 r. areał ten wzrósł do 5174 ha. Również u pozostałych gatunków znacznie wzrosła powierzchnia rozmnożeń: u jęczmienia z 351 do 651 ha, żyta ozimego z 81 do 561 ha i pszenżyta z 151 do 560 ha. Równolegle zwiększyła się liczba prób materiału siewnego przebadanego w pracowni oceny nasion WIORiN.

Opolszczyzna jest dużym producentem kwalifikowanego ziarna zbóż. Sprzyjają temu dobre warunki klimatyczno-glebowe, duże gospodarstwa po byłych PGR i wysoko wykwalifikowana kadra. Produkuje materiał siewny nie tylko na potrzeby własnych firm nasiennych, ale też firm nasiennych z innych województw. W 2016 r. materiał siewny był wytwarzany dla 20 firm z województwa opolskiego i dla 25 z innych województw. Szacunkowa produkcja materiału siewnego zbóż ozimych wynosiła ok. 38 tys. t.

Na terenie województwa opolskiego kilka dużych firm posiada nowoczesne linie do przerobu kwalifikowanego ziarna siewnego. Oglądałem je w: Kombinacie Rolnym Kietrz, Top Farms Głubczyce, Hodowli Roślin Smolice – Oddział w Bąkowie, a w tym roku w Grupie Producentów Ziarna Zbóż „Joanna” z Nowej Wsi Małej k. Grodkowa.

 
Prawdziwa fabryka nasienna

Linia do przerobu kwalifikowanego ziarna siewnego w Nowej Wsi Małej została oddana do użytku 4 lata temu. Wyposażona jest w nowoczesne maszyny i urządzenia produkcji duńskiej. Jej zdolność przerobowa wynosi 10-12 t/godz. Przerób ziarna jest w pełni zautomatyzowany i odbywa się w kilku etapach: przyjęcie ziarna, czyszczenie wstępne, czyszczenie dokładne na wialni, następnie w baterii tryjerów i na zakończenie na stole grawitacyjnym.

 
dr Władysław Kościelniak
doradca rolny
 
 


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat