Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy zmiana na stanowisku ministra rolnictwa jest korzystna dla producentów rolnych?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: nr 8/2017

Ograniczyć straty przy kiszeniu

 

Podczas kiszenia zachodzą przemiany, które powodują wydzielanie się CO2 i kwasów organicznych, co prowadzi do zakwaszenia i konserwacji zielonki.

 Rekomendowana wysokość cięcia kukurydzy zbieranej na kiszonkę wynosi ok. 20 cm.                
Zdjęcie: Panek 

Kukurydza w naszych warunkach klimatycznych jest najlepszym źródłem pasz. Sporządzana z niej kiszonka należy do najbardziej wydajnych pasz objętościowych, która w żywieniu krów czy opasów może być stosowana przez cały rok. Jej wydajność w jednostkach paszowych produkcji mleka (JPM) jest 1,5-2 razy wyższa niż traw, a także zbóż zbieranych na kiszonkę (GPS).

Zakiszanie jest najlepszym sposobem konserwacji całych roślin kukurydzy, dając przy prawidłowej technice (zbiór, rozdrobnienie, ubicie, okrycie) bardzo smaczną i efektywną paszę. Dzięki dużej wydajności oraz wysokiej jakości umożliwia najtańszą produkcję wołowiny czy mleka.

 
prof. Tadeusz Michalski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  
Polski Związek Producentów Kukurydzy
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat