Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Twoje gospodarstwo poniosło straty z powodu suszy?
 
Tak, powyżej 70 proc.
Tak, poniżej 70 proc.
Nie


Artykuł z numeru: nr 10/2017

Lepiej sprawdź, co przechowujesz

Podczas przechowywania ziarna zbóż w magazynach obserwuje się migrację wilgoci w składowanej partii.
Kiedy pojawią się ogniska samozagrzania, wtedy wzrasta temperatura w masie ziarna.

Jedną z przyczyn psucia i zagrzewania się ziarna jest intensywne mnożenie się i żerowanie szkodników

Zdjęcie: Panek 
 
Przechowywane ziarno zbóż wraz z mikroorganizmami i szkodnikami tworzy w magazynie specyficzny system żywych organizmów zwany ekosystemem przechowywanego ziarna. Na procesy życiowe tego ekosystemu największy wpływ ma wilgotność i temperatura zarówno ziarna, jak i powietrza w przestrzeniach międzyziarnowych. Czynniki te określają tempo rozwoju pleśni i szkodników, a tym samym wyznaczają okres bezpiecznego przechowywania zbóż.
 
Niepożądane procesy

Ziarniaki z naruszoną tkanką okrywającą, popękane i połamane stwarzają dogodne warunki do rozwoju szkodników wtórnych, do których zalicza się np. trojszyki, rozpłaszczki i psotniki. W ziarnach naruszonych i zanieczyszczonych glebą, kurzem, kawałkami roślin, chwastami i słomą, dogodne warunki znajdują zarodniki grzybów z rodzaju Aspergillus i Penicillium. Grzyby te wytwarzają niebezpieczne produkty przemiany materii – mikotoksyny. Mogą one spowodować uszkodzenia wątroby, nerek i centralnego układu nerwowego zarówno u ludzi, jak i u zwierząt inwentarskich.

 

prof. Stanisław Ignatowicz

Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie

 
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat