Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Twoje gospodarstwo poniosło straty z powodu suszy?
 
Tak, powyżej 70 proc.
Tak, poniżej 70 proc.
Nie


Artykuł z numeru: nr 10/2017
Maszyny trzeba czyścić
 

Duże rozdrobnienie gruntów rolnych w Polsce wiąże się z częstym przewożeniem maszyn i urządzeń rolniczych między polami, co zwiększa prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia szkodliwych organizmów.

Tylko niektóre gospodarstwa posiadają profesjonalnie wyposażone stanowiska do mycia i czyszczenia maszyn.         

Zdjęcie: Panek

 

 
Skuteczne stosowanie niektórych zasad integrowanej ochrony roślin wymaga zaawansowanego technologicznie zaplecza w postaci systemów wspomagania decyzji czy stacji meteorologicznych. Stosowanie innych wiąże się z koniecznością znajomości historii pola i dobrym planowaniem. Jednak są też zasady tak proste  i oczywiste, że niewiele się o nich mówi i czasem można o nich zapomnieć.
 
Niechciany import

Aby uniknąć niepotrzebnego lub nadmiernego stosowania środków ochrony roślin oraz obniżyć koszty z tym związane, należy pamiętać o podstawach, czyli o niewprowadzaniu organizmów szkodliwych na pole z własnej winy. Literatura światowa z lat 50. XX w. wyraźnie podaje, że upowszechnienie stosowania kombajnów zbożowych wpłynęło na rozwleczenie i zwiększenie szkodliwości niektórych gatunków chwastów w różnych krajach. W Polsce były przypadki zawleczenia organizmów szkodliwych na używanym sprzęcie sprowadzonym zza granicy, które powodowały poważne straty ekonomiczne. Można mieć w zasadzie pewność, że rizomania, choroba wywołująca duże straty ekonomiczne w uprawie buraka cukrowego, została przywleczona do naszego kraju właśnie w taki sposób. Panuje również opinia, że na używanym sprzęcie zawleczono do nas nasiona niektórych chwastów odpornych na herbicydy.

 
prof. Ewa Matyjaszczyk

Instytut Ochrony Roślin – PIB
w Poznaniu

 
prof. Edmund Lorencowicz
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat