Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz sześć miesięcy działalności Jana K. Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa?
 
Dobrze
Źle
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: nr 4/2018
Większy zakres badań
 

Właściwy dobór odmian soi dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania będzie podstawowym warunkiem zwiększenia areału uprawy i polepszenia stabilności plonowania.

 
 

Zakres oficjalnych badań odmian soi w minionym roku został mocno rozszerzony.     

Zdjęcie: Osiecka 

Uprawa soi jeszcze do niedawna nie miała żadnego znaczenia gospodarczego w Polsce. W przeszłości były już podejmowane próby jej popularyzacji, ale bez efektów. W momencie, gdy rolnicy zainteresowali się możliwościami jej włączenia do płodozmianu i stopniowo zaczął rosnąć areał jej uprawy, ogólna wiedza na temat specyfiki tego gatunku była mała. Niedostateczna była też wiedza na temat sposobu przetwarzania i wykorzystywania nasion soi w naszym kraju.

 
Wprowadzono poważne zmiany

Liczba odmian w krajowym rejestrze też była mała. Nawet jeżeli zarejestrowano nową odmianę, to nie wchodziła ona do uprawy na szerszą skalę. Spośród roślin bobowatych grubonasiennych, które mogą być uprawiane w Polsce, soja jest siana późno (przełom kwietnia i maja), ma dość długi okres wegetacji i w porównaniu z innymi gatunkami bobowatymi najpóźniej schodzi z pola.

 
Agnieszka Osiecka
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
w Słupi Wielkiej
 
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat


Advertisement