Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Artykuł z numeru: 10/2018
Azot pod większą kontrolą
 

Dyrektywa Azotanowa to podstawowy dokument Unii Europejskiej w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami, powodowanymi przez azotany pochodzące ze źródeł związanych z rolnictwem, oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu.

 
 

Dyrektywa azotanowa ma się przyczynić do ograniczenia azotu ze źródeł rolniczych do wszelkich śródlądowych cieków wodnych oraz morza.

Zdjęcie: Dreczka

Zanieczyszczenie wody spowodowane przez azotany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej może oddziaływać na wody w innych krajach. Dlatego niezbędne jest działanie na poziomie wspólnotowym, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Sposób i efekty realizacji wymogów dyrektywy azotanowej w Polsce od momentu wejścia do UE podlegają ocenie Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska (DGŚ), działającej przy Komisji Europejskiej.

 
Cała Polska to OSN

W ocenie DGŚ w 2003 r. Polska wyznaczyła zbyt małą powierzchnię obszarów szczególnie narażonych (OSN) i Komisja wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) skargę azotanową. Trybunał Sprawiedliwości (TSUE) 20 listopada 2014 r. wydał niekorzystny dla Polski wyrok. W wyniku ustaleń kierownictwa resortu środowiska oraz resortu rolnictwa i rozwoju wsi, będących następstwem orzeczenia TSUE, nastąpiła zmiana podejścia do realizacji dyrektywy azotanowej w Polsce. Polega ona na wdrożeniu programu ochrony wód na terenie całego kraju, bez konieczności wyznaczania OSN.

dr hab. Renata Gaj
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat