Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Artykuł z numeru: 11/12/2018
Większa kontrola azotu
 
Pod pojęciem azot działający należy rozumieć ilość tego składnika pochodzącą z nawozów naturalnych, organicznych oraz ilość glebowego azotu mineralnego wiosną w warstwie gleby 0-60 cm.
 
 
 

Nadpodaż azotu przyczynia się do nadmiernego rozwoju aparatu asymilacyjnego, co odbija się na interesującym rolnika plonie. 

Zdjęcie: Gaj, Panek 

Skład chemiczny nawozów azotowych i forma chemiczna, w jakiej składnik występuje, są ważnym czynnikiem doboru metody stosowania, ale nie jedynym. Pod rozwagę trzeba bowiem brać także czynniki agrotechniczne, takie jak uprawiana roślina i warunki środowiskowe.

 
Główny filar plonowania

Jednym z ważniejszych czynników decydujących o wyborze określonego nawozu azotowego powinna być roślina, z którą ścisły związek ma forma stosowanego azotu. Wśród roślin uprawnych jak dotąd nie było gatunków czy odmian preferujących tylko jedną formę azotu. Do roślin dodatnio reagujących na nawożenie formą amonową (NH4) zalicza się np. ziemniak i kukurydza, a na saletrzaną (NO3) burak cukrowy.

 
dr hab. Renata Gaj
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat