Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Artykuł z numeru: 11/12/2018
To przeszkadzało plonować
 

Nie należy się spodziewać, że bilans wodny wydatnie poprawią zimowe opady, bo w ostatnich kilkunastu latach pochodziło z nich 20% rocznej sumy opadów.

 
 

Rozpylona po orce gleba w trakcie siewu pszenicy ozimej (01.10.2018 r.). 

Zdjęcie: Kościelniak
 

Od wielu dziesięcioleci pogoda w tak wielkim stopniu nie zdecydowała o plonach, jak w minionym sezonie wegetacyjnym. Już od pierwszych dni kwietnia (z chwilą rozpoczęcia wegetacji) aż do 3. dekady października pogoda była wręcz upalna, o małej ilości opadów, bardzo dużym nasłonecznieniu, braku porannych ros i mgieł. Towarzyszyła temu niska wilgotność powietrza. Splot tych zjawisk na przeważającym obszarze Polski spowodował dużą, a w zachodniej i środkowej części kraju katastrofalną suszę i bardzo duże straty w plonach.

 
Bilans wodny pod kreską

Z danych meteorologicznych wynika, że sytuacja pogodowa w Polsce była dość zróżnicowana. Według monitoringu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, krajowy bilans wodny (KBW) na terenie całej Polski już od wczesnej wiosny do października był ujemny i silnie zróżnicowany. W rejonach położonych na zachód od Wisły, za wyjątkiem Pomorza i Pogórza Sudeckiego, gdzie opady były znikome, niedobór wody w glebie przez wiele tygodni wynosił 200-280 mm. We wschodniej części kraju, na Pogórzu Karpackim i innych rejonach, gdzie opady były w normie, uzyskane plony nie były gorsze niż w poprzednich latach. Lokalnie na bardzo dobrych lessowych glebach zbiory były bardzo dobre, np. kukurydza w RSP Skrzypiec k. Prudnika wydała 140-170 dt/ha, a soja na PDO w SDOO Przecław k. Przemyśla – 56 dt/ha.

 
dr Władysław Kościelniak
doradca rolny
 
 
________________________________ 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat