Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Artykuł z numeru: 4/2019
Większy zakres badań
 
Testowanie zarejestrowanych w Polsce odmian soi i ocena ich przydatności pod względem wartości gospodarczej są bardzo ważne, bo oferta rynku nasiennego szybko rośnie.
 
 

Bardzo istotną cechą odmian soi w naszych warunkach klimatycznych jest długość okresu wegetacji.         

Zdjęcie: Dreczka 
 

Dzięki podjętej w 2017 r. inicjatywie białkowej COBORU możliwe było znaczące rozszerzenie działalności doświadczalnej, obejmującej testowanie soi w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego. Liczbę doświadczeń z tym gatunkiem podwojono i rozszerzono na obszar całego kraju.

Sprawdzić, gdzie się udaje

Wcześniej doświadczenia lokowano głównie na południu Polski. Z jednej strony wynikało to z ograniczeń dotyczących liczby doświadczeń, zaś z drugiej było podyktowane podawanym w literaturze zasięgiem tej uprawy, co jednak uległo zmianie.

Soję należy uznać za gatunek rozwojowy. Jednak wymaga on testowania możliwości uprawy, a także sprawdzenia przydatności odmian funkcjonujących na polskim rynku nasiennym. Do niedawna uważano, że uprawa soi w Polsce ze względu na jej charakterystyczne cechy – ciepłolubna roślina dnia krótkiego – jest ograniczona. Obserwowane w ostatnich latach zmiany przebiegu pogody, a zwłaszcza wzrost średniej temperatury, sprzyjają próbom uprawy soi nawet w północnej części kraju.

 
Agnieszka Osiecka
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
w Słupi Wielkiej
 
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat