Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Artykuł z numeru: 4/2019
Dużo nowych odmian
 

Zgłaszając nową odmianę kukurydzy do doświadczeń, hodowca lub jego reprezentant deklaruje jej przyszłą przydatność do uprawy na ziarno, kiszonkę lub oba kierunki użytkowania.

 
 

Odmiany ziarna cenione są za wysoki plon o niskiej wilgotności podczas zbioru.         

Zdjęcie: Dreczka 

Każdego roku zgłaszane są do badań urzędowych nowe odmiany kukurydzy z zamiarem wpisania ich do krajowego rejestru. Okres prowadzenia badań przed zarejestrowaniem odmiany standardowo trwa dwa lata. Zdarza się jednak jego wydłużenie do trzech lat, jeżeli dwuletnie wyniki badań wartości gospodarczej (WGO) są niejednoznaczne lub nierozstrzygnięte są wyniki badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT).

 
Wpisywane i skreślane

Obecnie krajowy rejestr liczy 195 odmian kukurydzy (48 krajowych i 147 zagranicznych). Wobec ponad 5 tys. odmian tego gatunku wpisanych do europejskiego rejestru (CCA), nasza lista nie jest zbyt długa. Warto zaznaczyć, że każdego roku z krajowego rejestru ubywają odmiany z powodu upłynięcia ich 10-letniego i nieprzedłużonego wpisu lub utraty znaczenia gospodarczego i wycofania przez samych właścicieli odmian. Pożądany jest więc coroczny dopływ nowych kreacji.

 
Karolina Piecuch
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
w Słupi Wielkiej
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat