Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Artykuł z numeru: 6/2019
 Trudno zwalczać bez chemii
 

Przeprowadzone doświadczenie pokazało, że rozpoczynanie ochrony w momencie pojawu zarazy ziemniaka, co najczęściej ma miejsce na plantacjach małoobszarowych, jest niewłaściwe i nieefektywne.

 

Objawy alternariozy na liściach ziemniaka (z lewej), obok obraz ogniska zarazy ziemniaka.  

 

Zdjęcia: Osowski
 

Obowiązujące od kilku lat zasady integrowanej ochrony w pierwszym rzędzie do ograniczania szkodliwości agrofagów zalecają wykorzystywanie metod niechemicznych (agrotechnika, odporność odmian). Stosowanie środków ochrony roślin ma być elementem uzupełniającym dla innych metod i używane tylko wtedy, gdy przekroczone zostaną progi szkodliwości dla chorób i szkodników. Jednak w przypadku alternariozy czy zarazy ziemniaka zastosowanie środków ochrony roślin jest podstawowym elementem ich zwalczania, a pozostałe metody stanowią ich uzupełnienie.

O konieczności stosowania fungicydów jako najważniejszego elementu ochrony i ograniczania szkodliwości decyduje szereg elementów, w tym dla alternariozy ziemniaka są to:

·          osłabienie fizjologiczne roślin wynikające ze zmian w rozwoju. Zatrzymany zostaje wzrost części nadziemnej, a rozpoczyna się zawiązywanie bulw i gromadzenie plonu;

·          możliwość tworzenia dużej ilości materiału infekcyjnego i przenoszenia go z wiatrem na duże odległości. Grzyb Alternaria alternata może w sezonie odbyć do 13 cykli rozwojowych, a drugi ze sprawców choroby grzyb A. solani 9 cykli;

·          przemienne występowanie w sezonie sprawców choroby, co utrudnia dobór skutecznych fungicydów;

·          wysokość strat – w Polsce sięgają one 20-50%, a na świecie nawet 70%.

 
dr Jerzy Osowski

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB,
Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie

 
 
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat