Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Jan K. Ardanowski powinien być ministrem rolnictwa w nowym rządzie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: 7/2019
Międzyplon na ratunek
 

Międzyplon wysiany odpowiednio wcześnie może dać 15-30 t/ha świeżej masy roślinnej, przez co można uzyskać ok. 400 kg/ha węgla próchnicznego. Jest to równoważne dawce 8-20 t obornika.

 
 

Mieszanka międzyplonowa z udziałem wyki będzie oddziaływała na glebę strukturotwórczo. 

Zdjęcie: Domański
    

Jakość gleb uprawnych pogarsza się wskutek malejącej zawartości materii organicznej, rosnącego zanieczyszczenia, zasolenia i zagęszczenia struktury. Konsekwencją tego jest zmniejszenie różnorodności biologicznej gleby, a także spadek jej żyzności i zawartości węgla, obniżona zdolność zatrzymywania wody, zakłócenia w cyklu gazowym i składników pokarmowych. Ma to bezpośredni wpływ na jakość wody, powietrza i żywności. Oddziałuje też negatywnie na zmiany klimatyczne. Szacuje się, że pogarszanie jakości gleb w Europie kosztuje budżet UE prawie 40 mld € rocznie.

Kluczem gospodarowanie próchnicą

W suchym 2018 r. nastąpiło silne zubożenie gleb w materię organiczną oraz zmniejszenie ilości węgla. Materia organiczna podlega rozkładowi, gdy stosunek węgla do azotu (C:N) jest większy od wartości w biomasie bakterii (tabela 1.). Wskaźnik rozkładu jest nieznacznie większy dla promieniowców oraz dwukrotnie większy dla grzybów. Nawet próchnica glebowa ulega rozkładowi, bo w niej stosunek C:N jest większy niż dla bakterii.

 
prof. Piotr Julian Domański
 
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat