Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Artykuł z numeru: 10/2019
Daj wapno na łąki
 

Zbierając 8-10 t/ha siana, wynosi się co roku z gleby 45-55 kg/ha wapnia. Jeszcze więcej – do 200 kg/ha Ca rocznie – ubywa z gleb użytków zielonych wskutek wymywania. Zasoby wapnia uszczupla także intensywne nawożenie azotem oraz coraz częściej gnojowicą.

 
 

Najbardziej dogodny termin wapnowania użytków zielonych przypada jesienią.  

Zdjęcie: Domański, Panek 

Każda gleba się zakwasza, co w naszej strefie klimatycznej jest zjawiskiem normalnym. Rzecz w tym, aby w porę reagować i nie dopuszczać do tego, że odczyn gleby jest mniejszy niż 5,5, czyli granicznej wartości dla przedziału określającego glebę jako kwaśną. W zakwaszonych stanowiskach znajduje się zwykle mniej wapnia. Duże ilości tego składnika są potrzebne do utrzymania względnie poprawy struktury gleby. W glebach kwaśnych następuje silne uwstecznianie fosforu. Tworzą się związki trudno rozpuszczalne w wodzie, przez co nawożenie fosforem staje się mało efektywne. Trudniej też pobierane są przez korzenie roślin i wymywane inne składniki: potas, magnez, molibden oraz jony amonowy i azotanowy.

 
Dużo niekorzystnych zjawisk

Kwaśny odczyn zmniejsza również aktywność biologiczną gleby, bo dla życia większości mikroorganizmów glebowych wymagane jest pH w granicach 6-7. Wiązanie azotu atmosferycznego przez bakterie brodawkowe w symbiozie z roślinami motylkowatymi może mieć miejsce tylko w warunkach uregulowanego odczynu.

 

prof. Piotr Julian Domański

 
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat