Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Artykuł z numeru: 10/2019

Kolejne wymogi już u bram gospodarstw

 

Racjonalny produkcyjnie i ekologicznie system gospodarowania i przechowywania nawozów naturalnych wymaga wdrożenia takiego sposobu ich produkcji, aby maksymalizując korzyści ekonomiczne spełniać jednocześnie wymagania środowiskowe i oczekiwania społeczne.

 

Już niebawem będzie trzeba odejść od stosowania płynnych nawozów naturalnych metodą rozbryzgową.  

Zdjęcie: Gaj, Panek 

Znaczna część rolników aktualnie jest na etapie wdrażania w swoich gospodarstwach obowiązujących od stycznia br. regulacji prawnych związanych z realizacją postanowień dyrektywy azotanowej. Dla przypomnienia: Dyrektywa Azotanowa jest podstawowym dokumentem Unii Europejskiej w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzące ze źródeł związanych z rolnictwem oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu.

 

Nowe wymogi pukają do bram

Już za kilka miesięcy rolnicy będą musieli zmierzyć się z kolejną unijną regulacją, tzw. Dyrektywą NEC, która dotyczy redukcji krajowych emisji niektórych zanieczyszczeń atmosferycznych. Emisja zanieczyszczeń z produkcji rolniczej poza amoniakiem obejmuje także inne związki, np. tlenki azotu (NOx), dwutlenek siarki (SO2), niemetanowe lotne związki siarki (NMLZO) oraz pyły (PM2.5).

 
dr hab. Renata Gaj
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat