Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy jeździsz na spotkania polowe organizowane przez firmy nasienne i chemiczne?
 
Tak, często
Tak, rzadko
Nie jeżdżę


Artykuł z numeru: 1/2020
Króluje wśród jarych
 

Udało się połączyć jakość z plennością i odmiany browarne nie odbiegają już pod względem plenności od pastewnych. Z powodzeniem można je uprawiać również na paszę, o ile cena materiału siewnego jest konkurencyjna.

 
 

Dwa skrajnie suche sezony były poważnym testem dla zbóż jarych, a zwłaszcza dla jęczmienia.  

Zdjęcie: Dreczka 

Spośród zbóż jarych największe znaczenie w Polsce ma jęczmień jary. Uprawiany jest w głównej mierze z przeznaczeniem na paszę dla trzody chlewnej, jak i na cele spożywcze. Według GUS powierzchnia uprawy tego gatunku w ostatnich latach przekracza 700 tys. ha i stanowi 11% zasiewów zbóż z mieszankami zbożowymi. Największy udział w powierzchni zasiewów ma w województwach: świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim i małopolskim.

 
Ponad połowa zagranicznych

Pod koniec 2019 r. krajowy rejestr liczył 80 odmian jęczmienia jarego. Większość stanowiły odmiany pastewne (56, w tym 1 nieoplewiona). Odmian browarnych, przebadanych również pod względem wartości technologicznej, było 24. Ponad połowa zarejestrowanych odmian pochodzi z hodowli zagranicznych, głównie niemieckiej, duńskiej i francuskiej, a 46% to kreacje rodzime.

 
Joanna Szarzyńska
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
w Słupi Wielkiej
 
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat