Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy jeździsz na spotkania polowe organizowane przez firmy nasienne i chemiczne?
 
Tak, często
Tak, rzadko
Nie jeżdżę


Artykuł z numeru: 1/2020
Twarda próba dla odmian kukurydzy
 

Dobre odmiany z grupy wczesnej wcale nie muszą ustępować plonowaniem odmianom późniejszym. Natomiast niosą potencjalne korzyści: pewne dojrzewanie, niższą wilgotność ziarna i wcześniejszy zbiór.

 

 

Korzystanie z postępu hodowlanego w kukurydzy jest łatwiejsze niż u innych zbóż.

  Zdjęcie: Panek  

Dobrze dobrana odmiana kukurydzy to najlepsza inwestycja. Dlatego trzeba śledzić ofertę rynkową. Starsze odmiany powinny być na bieżąco zastępowane przez nowe, o wyższym potencjale plonowania i lepszych cechach gospodarczych.

Stan krajowego rejestru na koniec listopada 2019 r. obejmował 213 odmian kukurydzy, w tym 51 pochodzenia krajowego. W ostatnim roku po uzyskaniu pomyślnych wyników badań dopisano 23 odmiany. Większość zarejestrowanych odmian adresowana jest do producentów ziarna lub obu kierunków użytkowania: na ziarno i kiszonkę.

Przepisy dopuszczają także uprawę odmian zarejestrowanych w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, których aktualnie we wspólnotowym katalogu (CCA) jest ponad 5,5 tysiąca. Oczywiście nie wszystkie znajdują się na naszym rynku (również te z krajowego rejestru), ale i tak można się doliczyć blisko 200 odmian. Ten nadmiar wyboru najlepiej rozwiązać, opierając się na corocznych wynikach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), które od 20 lat prowadzi Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) przy współpracy z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy (PZPK). Oprócz tego PZPK prowadzi badania rozpoznawcze dla odmian z katalogu wspólnotowego, a najlepsze z tej grupy trafiają do badań PDO.

 
prof. Tadeusz Michalski
Polski Związek Producentów Kukurydzy
 
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat