Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Artykuł z numeru: 1/2020
Efektywniejszy azot
 

Po zastosowaniu nawozów azotowych należy się liczyć ze stratami azotu w środowisku. Już w krótkim czasie po aplikacji można stracić 30% tego składnika. Na koniec okresu wegetacji straty azotu wniesionego w nawozach dochodzą do 50%.

Komonica zwyczajna może rosnąć na różnych rodzajach gleb, zarówno mineralnych, jak i torfowych. 

Zdjęcie: Domański, Panek 

    

 

Żeby poprawić efektywność działania azotu na użytkach zielonych, należy postawić na większe wykorzystanie roślin motylkowatych drobnonasiennych. Utrwalają one azot na trwałych użytkach zielonych, zwłaszcza w stanowiskach, na których rośliny motylkowate nie były doceniane i dobrze wykorzystywane. Wymaga to jednocześnie zwrócenia uwagi na rolę mikroorganizmów glebowych poprzez zwiększenie dostępności w glebie fosforu, który jest niezbędny dla wzrostu roślin motylkowatych. Żyjąc w symbiozie z bakteriami brodawkowymi, odgrywają istotną rolę w bilansie azotu w glebie i jego obiegu w przyrodzie.

 
Stworzyć warunki bakteriom

Ilość znajdująca się w korzeniach roślin motylkowatych stanowi 25% całości pobranego przez nie azotu. Z kolei ilość przyswojonego przez motylkowate azotu atmosferycznego (N2), przetworzonego w dostępną dla roślin formę amonową, zależy od wielu czynników. Duże znaczenie ma przebieg pogody – optymalne nawodnienie i umiarkowana temperatura powietrza sprzyjają wiązaniu azotu. Ważne są także warunki glebowe i kwasowość gleby, które wpływają na aktywność szczepów bakterii wiążących azot z powietrza i nawożenie azotem mineralnym.

 
prof. Piotr Julian Domański
 
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat