Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Artykuł z numeru: 1/2020
Rosną wymogi w ochronie roślin
 

Na ostatnim CEUREG Forum w Budapeszcie na Węgrzech dyskutowano o dalszej harmonizacji rejestracji środków ochrony roślin w Unii Europejskiej, możliwości zmian prawnych, a także o wielu innych kwestiach związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin.

 
 

Wiele dyskusji w gronie specjalistów z zakresu ochrony roślin toczy się na temat zastępowalności wycofywanych z użycia substancji czynnych. 

Zdjęcie: Matyjaszczyk

Minęło 25 lat od rozpoczęcia działalności CEUREG Forum. Spotkania ekspertów w zakresie rejestracji środków ochrony roślin odbywają się rotacyjnie w krajach Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Węgier, Czech, Słowacji) oraz Austrii. Biorą w nich również udział przedstawiciele innych państw, zarówno Unii Europejskiej (w tym roku Francji, Niemiec, Słowenii, Litwy), jak i spoza niej (w tym roku Ukraina, Rosja), a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, organizacji międzynarodowych i przemysłu. Ostatnio omawiano także sytuację państw Półwyspu Bałkańskiego, które do UE nie należą: Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Północnej Macedonii oraz Serbii.

 
Sporo znaczących zmian

Otwierający spotkanie Lajos Bognár, sekretarz stanu w węgierskim Ministerstwie Rolnictwa, oraz László Jordán, dyrektor Urzędu Bezpieczeństwa Żywności, zwrócili uwagę na ogromną presję, przed którą stoją organy odpowiedzialne za rejestrację. Z jednej strony istnieje presja opinii publicznej na wycofywanie preparatów stwarzających zagrożenie dla ludzi i środowiska, a z drugiej są potrzeby rolnictwa. Wymagania rejestracyjne, zwłaszcza dotyczące bezpieczeństwa, nieustannie rosną.
W związku z tym niektóre substancje czynne są wycofywane i potrzeba dla nich alternatyw.

 
prof. Ewa Matyjaszczyk

Instytut Ochrony Roślin – PIB
w Poznaniu

 
_____________
    
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat