Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: nr 3/2020
Środki biologiczne dla integrowanej
 

Wielokrotna aplikacja tych samych substancji czynnych prędzej czy później prowadzi do wykształcania odporności przez organizmy szkodliwe. Stąd biologiczne środki ochrony roślin są bardzo cennym narzędziem strategii antyodpornościowej.

Bakulowirusy, które są wysoko skutecznymi i bardzo selektywnymi insektycydami, można bez problemu stosować w mieszaninie z fungicydami – twierdzi Johannes Jehle.       

Zdjęcie: Matyjaszczyk  
 

Pod koniec 2019 r. w Brunszwiku (Niemcy) odbyła się konferencja zorganizowana wspólnie przez Niemieckie Towarzystwo Fitopatologiczne, Instytut Juliusa Kühna (odpowiednik Instytutu Ochrony Roślin) oraz Uniwersytet Humboldtów w Berlinie. Poświęcona była zagadnieniom wykorzystania preparatów biologicznych w integrowanej ochronie roślin i specyfice ich rejestracji. W dyskusji brali udział w mniej więcej równych proporcjach naukowcy, przedstawiciele firm produkujących preparaty biologiczne oraz organizacji rządowych i międzynarodowych. Falko Feldmann, reprezentant głównego organizatora konferencji podkreślił, że jej celem jest przedstawienie specyfiki mikroorganizmów stosowanych w ochronie roślin i związanych z tym doświadczeń praktycznego użycia w integrowanej ochronie roślin.

 
Koszt jest znaczny

– Preparaty biologiczne dają w ochronie roślin wiele ciekawych możliwości – przekonywała Christina Donat, przedstawicielka austriackiej firmy Bio-Ferm produkującej środki ochrony roślin pochodzenia mikrobiologicznego. – Często podkreśla się ich rolę w rolnictwie ekologicznym, jednak mają lub potencjalnie mogą mieć ogromne znaczenie także w produkcji konwencjonalnej.

Niektórzy specjaliści zwracają uwagę na wysoki koszt użycia środków biologicznych. Jednak wraz z upowszechnianiem stosowania ich cena wolno spada. Znaczny wpływ ma tu skala produkcji i zbytu. Im więcej opakowań zostanie sprzedanych, tym jednostkowe koszty wytworzenia stają się niższe. Inaczej rozkłada się też obciążenie opłatami rejestracyjnymi oraz łatwiejsze staje się wprowadzenie takich środków na rynki niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej.

 
prof. Ewa Matyjaszczyk

Instytut Ochrony Roślin – PIB
w Poznaniu

 
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat