Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy dobrze się stało, że przedłużono zakaz sprzedaży państwowej ziemi o 5 lat?
 
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA


Artykuł z numeru: 4/2021
Nawozy zawiesinowe
 

Z powodu niezaprzeczalnych zalet warto jest zastanowić się nad wykorzystaniem nawozów zawiesinowych na szerszą skalę.

 
Belka aplikatora nawozów zawiesinowych.
Fot. Chohura 

W znakomitej większości nawozy płynne są roztworami, czyli są to rozpuszczone w wodzie związki mineralne lub organiczne i mineralne. W grupie nawozów płynnych specyficznym rozwiązaniem są nawozy zawiesinowe.

Czym są?

Zawiesiny są to specyficzne mieszaniny, w których cząstki jednego ciała (np. stałe) są rozproszone, niejako zawieszone w innym medium (środowisku), np. cieczy lub gazie. Z definicji taki układ jest niejednorodny i zachowuje się trochę inaczej niż zwykła ciecz. Zazwyczaj ma większą gęstość i lepkość. Zdecydowana większość nawozów tego typu jest stosowana jako produkty do dokarmiania pozakorzeniowego, potocznie nazywanego „dolistnym”. Wymaga to bardzo mocnego rozdrobnienia cząstek materiału stałego, zazwyczaj poniżej 100 mikronów. Są to najczęściej nawozy zawierające mikroskładniki. Druga grupa nawozów zawiesinowych zawierających makroskładniki nie wymaga tak silnego rozdrobnienia, ponieważ jest aplikowana specjalnymi rozlewaczami lub opryskiwaczami dostosowanymi do większych cząstek.

Składniki pokarmowe w nawozach mineralnych zanim zostaną pobrane przez rośliny, muszą w pierwszej kolejności rozpuścić się w wodzie i przejść w formę jonową. Produkcja nawozów całkowicie rozpuszczalnych w wodzie jest możliwa, ale dość kosztowna, stosujemy je np. w uprawach ogrodniczych pod osłonami. Z tego powodu poszukuje się innych metod zwiększania dostępności składników pokarmowych i poprawy efektywności nawożenia. W przypadku podstawowych nawozów fosforowych (superfosfatów) i soli potasowych to właśnie dokładne rozdrobnienie i roztworzenie nawozów w wodzie poprawia przyswajalność zawartych w nich składników pokarmowych. Taki efekt możemy uzyskać dzięki rozwiązaniu, jakim są nawozy zawiesinowe.

 
dr inż. Piotr Chohura  
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat