Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty organizowane przez AGROunię?
 
Zdecydowanie Tak
Zdecydowanie Nie
Nie odpowiada mi ich forma
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: 9/2021

Biostymulatory poprawią kondycję rzepaku

Rzepak w początkowym okresie wzrostu i rozwoju jest narażony na wiele niekorzystnych czynników. Z tego powodu może wymagać dodatkowego wsparcia w formie biostymulatorów.

 
Od wielu lat w praktyce rolniczej stosujemy substancje wspomagające wzrost roślin klasyfikowane jako biostymulatory, ale nie ma oficjalnej definicji tej grupy preparatów. Wynika to z ich różnorodności i wielokierunkowego oddziaływania na rośliny. Wpływają one bezpośrednio na procesy biochemiczne zachodzące w roślinach i pośrednio w glebach. Głównym mechanizmem działania większości biostymulatorów jest uruchomienie ekspresji genów, czyli włączenie ich do działania. Inaczej mówiąc związki chemiczne zawarte w biostymulatorze powodują, że cześć nieaktywnych genów zaczyna pod ich wpływem działać. Przekłada się to na określone procesy fizjologiczne zachodzące w roślinach. Działanie biostymulatorów polega przede wszystkim na wywoływaniu (indukowaniu) lub zwiększaniu poziomu naturalnie występującej u roślin odporności (tolerancji) na dany czynnik stresowy. W odróżnieniu od nawozów biostymulatory są to preparaty, które nie dostarczają roślinom składników odżywczych, ale czasami zawierają różne pierwiastki korzystnie działające, np. tytan czy krzem. Stosujemy je w małych ilościach, a działanie może być wielokierunkowe.
 
Co to są biostymulatory?
W świetle przepisów prawa obowiązujących w naszym kraju użycie wszelkich związków chemicznych w produkcji żywności wymaga specjalnej rejestracji w ministerstwie rolnictwa. Zgodnie z ustawą o ochronie roślin, „środki, które oddziałują na procesy życiowe roślin w inny sposób niż składnik pokarmowy, w tym regulator wzrostu”, zaliczane są do środków ochrony roślin w grupie: regulatory rozwoju roślin. Zalicza się więc do nich większość substancji z wymienionych wyżej grup. Ponieważ działanie fitohormonów, bioregulatorów i innych grup substancji czynnych w ostatecznym rachunku wpływa na stymulację rozwoju roślin i ich produktywności, często dla całej tej grupy używa się potocznie określenia „biostymulatory”. Z kolei w ustawie o nawozach i nawożeniu wymienia się środki poprawiające właściwości gleb i podłoży. Z powodu wielokierunkowego działania preparatów biostymulujących i ich stosowania terminologia dotycząca nazewnictwa i podziałów substancji biologicznie czynnych nie do końca jest sprecyzowana. Grupy substancji, których działanie stymuluje rozwój roślin i procesy życiowe roślin, można podzielić pod kątem ich składu chemicznego lub oddziaływania na wzrost roślin.
 
dr inż. Piotr Chohura
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Komentarze
Dodaj komentarz
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat