Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Pytanie do mecenasa
Pewnego dnia na moim polu pracownicy Zakładu Energetycznego postawili słup, będący częścią budowanej linii przesyłowej. Nikt wcześniej nie rozmawiał ze mną w tej sprawie, nie wyrażałem zgody na postawienie słupa, jak również nie otrzymałem w tej kwestii jakiejkolwiek decyzji administracyjnej.
 
Zakład Energetyczny powinien uzyskać zgodę właściciela gruntu na budowę linii energetycznej – najczęściej za określonym wynagrodzeniem. Ewentualnie, przy braku zgody właściciela, udzielenie zgody na budowę linii przesyłowej może wydać starosta (art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 (Dz. U. nr 115, poz. 741 ze zm.). Jeżeli Zakład Energetyczny nie posiada dobrowolnej zgody właściciela gruntu lub prawomocnej decyzji starosty – można przed sądem skutecznie domagać się usunięcia linii energetycznej, na koszt tego, kto ją buduje.
 
Uzupełniając - 3 sierpnia 2008 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Cywilnego ustanawiająca tzw. służebność przesyłu.
W założeniu regulować ma ona status prawny słupów, rurociągów oraz innych instalacji na polach uprawnych, a m. in.:
  • umożliwia pozywanie do sądów Zakładów Energetycznych celem ustanowienia służebności, oczywiście za stosownym     wynagrodzeniem (również Zakład Energetyczny posiada prawo pozwania właściela gruntu o ustanowienie służebności
  • przepisy dotyczą zarówno nowych słupów jak i tych już istniejących
  • po wygaśnięciu służebności nakazuje Zakładowi usuwać urzędzenia przesyłowe, a dodatkowo zobowiązuje go do naprawienia   wynikłych przy tym szkód.
Są to dość złożone kwestie, dlatego odradzamy samodzielne prowadzenie tego typu spraw bez wcześniejszych konsultacji z prawnikami.

powrót do listy pytań
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat