Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy w związku z falą podwyżek cen obawiasz się o przyszłość swojego gospodaratwa?
 
Tak. Coraz bardziej
Nie. Sytuacja jest stabilna
Trudno powiedzieć, trzeba poczekać
Nie mam zdania


Pod naszym patronatem

Trzeba zatrzymać wodę!

2019-03-05

Tylko 6% wody dostępnej w Polsce jest wykorzystywane przez ludzi, cała reszta dosłownie przecieka między palcami. Z punktu widzenia uczestników III Konferencji Naukowo-Technicznej „Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy”, możliwe jest zwiększenie wykorzystania tego potencjału do ok. 15%. Organizatorem konferencji zorganizowanej pod koniec lutego br. w Zakrzowie było Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe Agromax z Raciborza oraz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja z Krakowa.

Według danych gromadzonych od 140 lat przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, z problemem suszy mamy do czynienia regularnie co 4-5 lat. Ostatnie obserwacje dowodzą, że to intensywność zjawisk atmosferycznych stanowi problem. Ostatnim rokiem bez suszy był 1980 r., a w 2018 r. po raz pierwszy w historii wystąpiły dwie ekstremalnie suche pory. Nasuwa się pytanie o to, czy będzie gorzej?

Doświadczenia prowadzone wspólnie przez Agromax z Raciborza i UR w Krakowie wykazały, że właściwa uprawa gruntów ornych znacznie przyczynia się do retencji wody w glebie, a stosowanie odpowiednich zasiewów jeszcze ten efekt podnosi. Wprowadzenie na polach uprawy bezorkowej spowodowało znaczne ograniczenie utraty wilgoci z gleby. Jak najlepsze rozdrobnienie i wymieszanie resztek pożniwnych, dokładny zbiór słomy, szybkie wymieszanie resztek w profilu glebowym oraz likwidacja samosiewów skutkowały likwidacją podeszwy płużnej, zwiększeniem pojemności wodnej, oszczędnościami paliwa i siły roboczej oraz dotrzymaniem terminów agrotechnicznych.

– Potrzebne są działania, które powinny być odpowiednio zaplanowane, zaprojektowane, zrealizowane i eksploatowane, bo tego problemu nie rozwiąże się z dnia na dzień – stwierdził prof. Krzysztof Ostrowski z UR w Krakowie. – Dlatego trzeba podjąć bardzo stanowcze kroki, które pozwolą na realizację przedsięwzięć związanych z budową zbiorników wodnych w krótszym czasie.

Podsumowując dwa dni referatów i debat, grupa robocza wypracowała następujące wnioski:

  • zjawisko suszy występuje coraz częściej ze zwiększającą się intensywnością i na coraz większej powierzchni naszego kraju. Powinno być ono wpisane w codzienny harmonogram działań;
  • susza jest jednym z najbardziej dotkliwych i bezpośrednich zjawisk naturalnych, oddziałujących na środowisko, gospodarkę i lokalne społeczności. W walce z suszą potrzebne są działania długofalowe i strategiczne, które przyczynią się do minimalizowania jej skutków;
  • wdrożenie przedstawionego na Forum Ekonomicznym w Krynicy pierwszego w historii ogólnopolskiego programu rozwoju retencji, który zakłada bardzo szerokie i kompleksowe podejście do jego realizacji, czyli duża retencja, mała retencja i mikroretencja;
  • zabiegi agrotechniczne są w stanie do pewnego stopnia wpływać na wszystkie człony bilansu wodnego gleby, tj. przychód, rozchód i retencję;
  • ograniczenie odpływu powierzchniowego i ułatwienie wsiąkania wody w głąb profilu na glebach ciężkich można osiągnąć przez poprawne stosowanie zabiegów agrotechnicznych, np. płytsza podorywka, głęboszowanie, uprawa bezorkowa z pogłębiaczem, powodująca likwidację nadmiernego zagęszczenia warstwy podornej (podeszwy płużnej);
  • zaniechanie wprowadzania zbyt szczegółowych regulacji prawnych i administracyjnych w celu ograniczenia niekorzystnych zapisów dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw rolnych i leśnych w Polsce.

Krzysztof Klette


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat