Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Warto wiedzieć

„De minimis” podwojony

2014-02-01

Od 15 stycznia do 25 czerwca można się ubiegać w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mającej charakter pomocy „de minimis” w rolnictwie. Wsparcie będzie przyznawane dla materiału siewnego zbóż i roślin strączkowych oraz sadzeniaków ziemniaka, zakupionego w terminie od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca br.
Łączna kwota pomocy „de minimis” w rolnictwie przyznana producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych nie może przekroczyć 15 tys. € (wcześniej 7,5 tys. €). Zmiana limitu została wprowadzona nowym Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy „de minimis” w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s. 9).
W 2014 r. obowiązuje nowy wzór wniosku, który można pobrać na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl. Agencja informuje, że korzystanie z nieaktualnych wzorów wniosku powoduje wydłużenie postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dopłaty.
ARR

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat