Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Warto wiedzieć

Korzystać z postępu

2014-03-04

Stopień korzystania z postępu hodowlanego przez polskie rolnictwo na tle innych krajów europejskich jest niski. Kwalifikowanym materiałem siewnym obsiewanych jest niespełna 17% gruntów ornych. Zaś średnia europejska sięga 50%. O tym, że kwalifikowane materiały rozmnożeniowe gwarantują uzyskiwanie lepszych wyników produkcyjnych, wiadomo od dziesięcioleci. Ponadto są jedyną drogą do szybkiego upowszechnienia się nowych odmian. Branża nasienna, która kilkanaście lat temu doznała ogromnego regresu, w ostatnich latach zaczęła odzyskiwać rynek. Jednak proces ten przebiega bardzo powoli. Nad tym, co można by zrobić dla poprawy sytuacji, obradowano podczas konferencji zorganizowanej przez Polską Izbę Nasienną pod koniec stycznia br. w Warszawie.
– Kontynuując ideę Konferencji Nasiennych z poprzednich lat, pragniemy zwrócić uwagę na pozytywne aspekty aktywności instytucji rządowych oraz przedsiębiorstw hodowlanych i nasiennych, przyczyniające się do stabilizacji branży – stwierdził w swoim wystąpieniu dr Karol Marciniak, prezes Polskiej Izby Nasiennej. – Pełne wykorzystanie potencjału, jaki niesie kwalifikowany materiał siewny nowych odmian, pozwala uruchomić istniejące spore rezerwy polskiego rolnictwa.
Kluczowym punktem konferencji był panel dyskusyjny, którego wiodącym wątkiem było wskazanie przyczyn niskiej wymiany nasion i poszukiwanie pomysłów na poprawę sytuacji. Uczestnicząca w spotkaniu Krystyna Gurbiel, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, stwierdziła, że zwiększenie wydajności polskiego rolnictwa leży w interesie rządu i społeczeństwa. Niektórzy przedstawiciele rolników uczestniczący w spotkaniu wyrazili opinię, że materiał siewny jest za drogi. Teza ta nie została przyjęta przez przedstawicieli branży nasiennej. Wyrażano raczej pogląd o potrzebie szerszego informowania rolników o wymiernych korzyściach, płynących z postępu hodowlanego. Trzeba też poszukać skutecznych metod dotarcia z tymi informacjami do adresatów.

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat