Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Warto wiedzieć

Nie wypalaj traw

2014-04-01

Wypalanie traw to bezsensowny, niebezpieczny i szkodliwy proceder, a za wzniecanie takich pożarów przewidziane są dotkliwe kary, również finansowe – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Płomienie zabijają np. dżdżownice i hamują naturalne zjawisko gnicia pozostałości roślinnych, dzięki któremu tworzy się materia organiczna w glebie. Ogień zabija także owady, np. pszczoły i dziko żyjące zwierzęta, np. jeże, zające, lisy i kuropatwy oraz niszczy ich siedliska. Nierzadko ogień przenosi się na pobliskie lasy czy zabudowania, pozbawiając ludzi dobytku, a czasami odbierając zdrowie czy życie.
Ustawa o ochronie przyrody i Ustawa o lasach zabraniają wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. Jeśli ktoś zostanie złapany na gorącym uczynku, to podlega karze aresztu lub grozi mu grzywna do 5 tys. zł. W przypadku zagrożenia większego, czyli spowodowania pożaru stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, jest przewidziana kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
ARiMR może nakładać dotkliwe kary finansowe, jeśli stwierdzi, że doszło do wypalania gruntów rolnych przez rolnika. Jest to zakaz, którego zobowiązani są przestrzegać wszyscy ubiegający się o płatności obszarowe. W sytuacji, gdy rolnik świadomie wypala grunty rolne, kwota należnych mu płatności może być obniżona nawet o 20%. W odosobnionych przypadkach kierownik biura powiatowego ARiMR może wydać decyzję o zmniejszeniu tej obniżki do 15% kwoty należnej pomocy lub zwiększeniu nawet do 100%.

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat