Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Warto wiedzieć

Godzi w interesy rolników

2014-05-05

Konieczna jest nowelizacja art. 86 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2004 r. nr 92, poz. 880), bo dotychczasowa wykładnia tego przepisu – w szczególności pkt. 2 – dokonywana przez gminy godzi w interesy rolników – uważa Dolnośląska Izba Rolnicza. Chodzi tutaj o obciążanie rolników opłatą za usunięcie drzew lub krzewów z gruntów rolnych. Obecne brzmienie przywołanego przepisu mówi, że nie pobiera się opłat za usunięcie drzew i krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Owa działalność gospodarcza przysparza najwięcej problemów interpretacyjnych na niekorzyść rolników. W wyroku z 29 sierpnia 2007 r. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że działalność rolnicza jest działalnością gospodarczą, ale nie stosuje się do niej przepisów o działalności gospodarczej. Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 2 kwietnia 2007 r. Rolnik indywidualny nie wykonuje wprawdzie działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jednakże zajmuje się systematycznie działalnością wytwórczą w rolnictwie. Oznacza to, że jest traktowany jako podmiot gospodarczy ze wszystkimi konsekwencjami związanymi z pobraniem opłat za usunięcie drzew, na które zostanie wydane zezwolenie. Powoduje to, iż osoba fizyczna prowadząca działalność rolniczą nie będzie korzystała ze zwolnienia przewidzianego w art. 86, ust. 1, pkt 2.
Postulowane przez Dolnośląską Izbę Rolniczą zmiany miałyby doprowadzić do tego, aby rolnik, który będzie usuwał drzewa z gruntów rolnych lub pastwisk w celu przywrócenia im ich właściwości użytkowych, mógł skorzystać ze zwolnienia z opłat.

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat