Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Warto wiedzieć

Wyniki polskiego giganta

2014-06-03

Grupa Azoty zakończyła pierwszy kwartał 2014 r. z wynikiem zysku netto na poziomie 149,5 mln zł (rok wcześniej ponad 410 mln zł) przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 2,7 mld zł (wobec 2,68 mld zł w I kwartale ub.r.) – poinformowały władze spółki 15 maja na konferencji w Warszawie.
W segmencie nawozy uzyskano nieznacznie wyższy poziom przychodów pomimo spadku cen (średnio o 6% w nawozach azotowych, o 14% NPK i o 21% w siarczanie amonu). Negatywny wpływ cen na marże biznesu został częściowo skompensowany zwiększoną sprzedażą wolumenową oraz niższymi cenami surowców (głównie dzięki dywersyfikacji zaopatrzeniowej w gaz ziemny). Władze spółki zwracają uwagę na wprowadzenie wspólnej polityki handlowej oraz optymalizację dystrybucji nawozów.
Na rynek nawozów w Polsce wpływa oczywiście sytuacja na Ukrainie. Nastąpiło tam ograniczenie produkcji nawozów azotowych i ich importu do Unii Europejskiej. Jednocześnie doszło do awarii konkurencyjnych instalacji produkcyjnych nawozów w UE. Na rynku obserwuje się odwrócenie trendów spadkowych cen nawozów wieloskładnikowych, przy niższych cenach podstawowych surowców do produkcji nawozów (gazu ziemnego, fosforytów, soli potasowej i siarki). Z kolei zwiększony popyt na nawozy azotowe w Polsce i Unii oraz wydłużony sezon stosowania nawozów z powodu krótkiej zimy i sprzyjającego przebiegu pogody, przyczyniły się do wzrostu cen nawozów saletrzanych w UE. Sprzyjał mu także niski import nawozów saletrzanych z Rosji i Ukrainy do Polski i Unii.
art.

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat