Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy ogrodzenie na naszej wschodniej granicy pomoże w zwalczaniu ASF?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Text
Warto wiedzieć

Zwalczanie bez dotacji

2014-07-02

Weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 kwietnia 2014 r., uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej – informuje Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W związku z tym od 30 maja br. nie jest już możliwe uzyskanie dotacji przedmiotowych na dofinansowanie kosztów zwalczania tego szkodnika. Warto pamiętać, że zgodnie z Dyrektywą Wykonawczą Komisji 2014/19/UE z 6 lutego 2014 r., zmieniającą załącznik I do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenieniem się we Wspólnocie, zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa została skreślona z listy organizmów kwarantannowych.
PIORIN

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone