Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Warto wiedzieć

Sprawdzian wiedzy i umiejętności

2014-07-02

Młodzież szkół średnich od dziesięcioleci współzawodniczy w testach sprawdzających jakość jej kształcenia. Dotyczy to także uczniów szkół rolniczych. Na początku czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej (Małopolskie) odbył się finał centralny XXXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Organizatorami tych zmagań były: Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz Komitet Okręgowy OWiUR przy Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Patronem medialnym tego wydarzenia była Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu, wydawca m.in. „Nowoczesnej Uprawy”.
Warto pamiętać, że olimpiada prowadzona jest równocześnie w 9 blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, ogrodnictwo, mechanizacja rolnictwa, ochrona i inżynieria środowiska, żywienie człowieka i gospodarstwo domowe, agrobiznes, leśnictwo oraz architektura krajobrazu. Jej ideą jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębianie wiedzy rolniczej, poza wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach rolniczych, oraz umożliwienie laureatom i finalistom rozpoczęcia nauki w szkołach wyższych. Liczba uczestników eliminacji na szczeblu szkolnym przekroczyła 20 tys., z których do finału centralnego zakwalifikowało się 222 zawodników.
– Każdy z uczestników musiał się wykazać nie tylko wiedzą teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną znajomością szeregu zagadnień – mówi prof. Norbert Marks, przewodniczący jury. – Eliminacje były objęte ścisłą tajemnicą, a o efektach zmagań uczniowie dowiedzieli się dopiero na drugi dzień podczas uroczystego podsumowania olimpiady.
Na laureatów centralnych eliminacji czekały atrakcyjne nagrody. Od wydawnictwa APRA szkoły rolnicze, których uczniowie wyróżnili się w czasie zmagań, otrzymały roczne prenumeraty czasopism o łącznej wartości ponad 20 tys. zł. Fundacja BGŻ przeznaczyła ponad 127 tys. zł na stypendia dla 40 laureatów (30 studentów i 10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych). Ministerstwo Edukacji Narodowej w eliminacjach okręgowych i centralnych na nagrody rzeczowe przeznaczyło 21 tys. zł., zaś Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 50 tys. zł.
Krzysztof Zacharuk

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat