Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Warto wiedzieć

Jest zgoda na zmianę

2014-07-31

Komisja Europejska zaakceptowała przesunięcie środków finansowych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 w celu zwiększenia budżetu działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” o 200 mln €. Zmiana ta umożliwi przyznanie pomocy dodatkowo kilku tysiącom rolników spośród tych, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w naborach przeprowadzonych w latach 2011-13.
Zmiana PROW 2007-13 poprzedzona była negocjacjami z Komisją Europejską. Ustalono, że dodatkowe środki w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych” będą przeznaczone na finansowanie inwestycji, wybranych na podstawie zmienionych kryteriów wyboru operacji. Preferowane będą projekty:
  • przyczyniające się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego;
  • zawierające inwestycje związane z utrzymaniem trwałych użytków zielonych, jeśli w gospodarstwie jest określona ich powierzchnia;
  • realizowane w gospodarstwach, specjalizujących się w produkcji trzody chlewnej.
Ponadto określona zostanie minimalna liczba punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji, warunkująca przyjęcie wniosku do finansowania. Stosowny projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi jest już w trakcie konsultacji społecznych.
MRiRW

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat