Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Warto wiedzieć

Więcej strat niż korzyści

2015-03-23

Obawy rolników z województwa wielkopolskiego związane z projektowaną budową kopalni odkrywkowych węgla brunatnego w pełni podziela Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych. Dlatego przekazał on prezesowi Rady Ministrów poparcie dla stanowiska Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie planów eksploatacji złóż węgla brunatnego na terenie gmin Krobia i Miejska Górka.
Górnictwo odkrywkowe węgla brunatnego niesie ze sobą ryzyko negatywnych skutków wpływu tej eksploatacji zarówno na środowisko, jak i społeczeństwo. Są to przede wszystkim: powstanie leja depresji wskutek odwadniania odkrywki, degradacja terenu, utrata dużego areału dobrej jakości ziem rolniczych oraz przymusowe przesiedlenia lokalnej społeczności. Degradujący wpływ odkrywek węgla brunatnego na środowisko przyrodnicze, warunki prowadzenia gospodarki rolnej oraz infrastrukturę i warunki życia mieszkańców są w pełni potwierdzone na obszarach, gdzie dotychczas funkcjonowały takie obiekty.

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat