Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Warto wiedzieć

Płatności obszarowe po zmianach

2015-03-23

Od 16 marca do 15 maja można składać wnioski do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie płatności obszarowych za 2015 r. Szacowana stawka jednolitej płatności obszarowej to 107 €/ha. Warto pamiętać, że od 2015 r. będą realizowane następujące rodzaje wsparcia:
  • płatność za zazielenienie – to nowa płatność, która przysługuje zasadniczo wszystkim rolnikom. Aby ją otrzymać, posiadacze gruntów ornych o powierzchni ponad 10 ha muszą wprowadzić dywersyfikację upraw, a powyżej 15 ha – zachować obszary proekologiczne. Gospodarstwa ekologiczne automatycznie otrzymają płatności za zazielenienie. Płatność za zazielenienie łącznie z jednolitą płatnością obszarową szacunkowo wyniesie ok. 180 €/ha i może być przyznana rolnikom do gruntów, które znajdują się w ich posiadaniu 31 maja br.;
  • płatności dla młodych rolników – mogą je otrzymać osoby, które rozpoczynają samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego i które w dniu złożenia po raz pierwszy wniosku o płatność obszarową nie przekroczyły 40. roku życia. Szacunkowo płatność ta wyniesie ok. 60 €/ha i może być przyznawana maksymalnie przez 5 lat do powierzchni nieprzekraczającej 50 ha;
  • płatność dodatkowa – przysługuje ona tym rolnikom, którzy posiadają grunt o powierzchni od 3,01 ha do 30 ha. Szacunkowo jej stawka wyniesie ok. 40 €/ha;
  • płatności związane z produkcją – przyznawane będą tym rolnikom, którzy utrzymują bydło, krowy, owce czy kozy i/lub uprawiają buraka cukrowego, ziemniaka skrobiowego, owoce miękkie, chmiel, rośliny wysokobiałkowe, pomidory, len czy konopie włókniste. Wysokość płatności zależy od rodzaju produkcji.
Aby ułatwić rolnikom złożenie wniosków o przyznanie płatności obszarowych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wysyła za pośrednictwem poczty tzw. spersonalizowane wnioski. Są to formularze wniosku wraz z załącznikami graficznymi, już częściowo wypełnione na podstawie danych z ostatnio składanego wniosku. Rolnik musi sprawdzić, czy te informacje są nadal aktualne. Jeżeli tak – wystarczy uzupełnić wymagane pola, podpisać wniosek i złożyć go w ARiMR. Uwaga: podpis jest bezwzględnie wymagany! W sytuacji, gdy formularze nie dotrą do rolnika, to powinien się zgłosić po nowe do biura powiatowego lub oddziału regionalnego.
ARiMR

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat