Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Warto wiedzieć

Zdalne studiowanie? To jest możliwe

2015-04-21

Wydział Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zakończył pierwszy cykl kształcenia na odległość. Łącznie studiowało 91 osób, z których 51 pomyślnie zakończyło swój udział w projekcie. Pierwsi magistrowie kształceni tym sposobem odbierają swoje dyplomy. Zdalne kształcenie z wykorzystaniem metody blended-learning rozpoczęto w roku akademickim 2009/10.
– Wszystko odbywa się przy wsparciu środków finansowych w ramach projektu „Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów – mówi prof. Jan Rozbicki z Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW.
O praktycznym wymiarze nowego sposobu kształcenia rolniczego na szczeblu wyższym na razie niewiele można powiedzieć. Jednak istotny jest fakt, że po raz pierwszy taką próbę podjęto i doprowadzono do końca. Warszawska uczelnia rolnicza na razie jest jedyną w kraju, gdzie opracowano i przeprowadzono pełny cykl kształcenia w trybie e-learningowym w formie dwóch pilotażowych studiów niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku rolnictwo na poziomie inżynierskim i magisterskim.

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat