Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Warto wiedzieć

Kurs euro i cena minimalna

2015-11-03

Kurs rozliczeniowy stosowany do ceny minimalnej buraków w kampanii 2015/16 wynosi 4,2176 zł/€ (4,1899 zł/€ w kampanii 2014/15). Urzędowa cena minimalna buraków o standardowej zawartości cukru 16% nadal wynosi 26,29 €/t. Oznacza to, że po zakończonej odstawie plantatorzy otrzymają 110,88 zł/t buraków bazowych (110,15 zł/t przed rokiem).
Warto pamiętać, że zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 907/2014 z 11 marca 2014 r. w odniesieniu do minimalnej ceny buraków cukrowych terminem operacyjnym kursu wymiany jest dzień 1 października. Do rozliczeń używany jest średni kurs z ostatniego miesiąca ustalony przez Europejski Bank Centralny (EBC) przed terminem operacyjnym, czyli średni kurs z września.
Z kolei dla płatności bezpośrednich obowiązuje kurs ustalony przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym nastąpił termin operacyjny, czyli z 30 września. W tym roku wyniósł on 4,2448 zł/€ (4,1776 zł/€ rok wcześniej). Płatność do buraka cukrowego za 2015 r. to 2127,77 zł/ha buraków kwotowych (ok. 500 €/ha). Tutaj nastąpiła zmiana sposobu naliczania – jest w zł/ha zamiast zł/t (53,61 zł/t buraków rok wcześniej).
KZPBC

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat