Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Warto wiedzieć

Oczekują opinii o zazielenieniu

2016-01-05

Phil Hogan, unijny komisarz ds. rolnictwa, ogłosił publiczne konsultacje w sprawie doświadczeń wynikających z pierwszego roku wdrażania obowiązku zazielenienia i dopłat bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Aktywny udział mogą wziąć w nich wszyscy zainteresowani posiadający wiedzę i doświadczenie w tym zakresie: rolnicy, administracja państw członkowskich, reprezentatywne organizacje oraz organizacje pozarządowe na poziomie UE i krajowym, uczelnie, jednostki badawcze, a także zainteresowane grupy społeczne. Okres konsultacji trwa od 15 grudnia 2015 r. do 8 marca br.
Komisji Europejskiej szczególnie zależy na poglądach związanych z wdrażaniem zazielenienia, równymi warunkami gospodarowania (możliwość zarządzania gospodarstwem na równej stopie z rolnikami z innych państw UE), potencjałem produkcyjnym, uproszczeniami w zakresie zazielenienia w możliwy sposób i zmniejszeniem związanych z tym obciążeń administracyjnych dla rolników i krajowej administracji. Każdy głos będzie analizowany i może przyczynić się do zmian. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konsultacjach powinny wypełnić specjalny kwestionariusz (w języku angielskim lub polskim), w którym są pytania do zaznaczenia oraz opisowe. Można go znaleźć w Internecie pod adresem:

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat