Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Warto wiedzieć

Dla rolników z obszarów OSN

2016-01-21

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nowe wsparcie dla rolników, których gospodarstwa są położone na obszarach OSN. Wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, które mają na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego, można składać w terminie od 10 lutego do 10 marca br. Ten rodzaj pomocy należy do poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” i jest finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20.
Uprawnieni do skorzystania z takiej pomocy są rolnicy, których gospodarstwa przynajmniej w części są położone na obszarach uznanych nie wcześniej niż 1 maja 2012 r. za narażone na niekorzystne oddziaływanie nadmiernej ilości związków azotu pochodzenia rolniczego. Obszary OSN zostały określone w Ustawie z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (DzU z 2015 r., poz. 469, 1590 i 1642) i objęte programami, mającymi na celu ograniczenie wprowadzania azotu ze źródeł rolniczych do środowiska. Ponadto, aby skorzystać z pomocy, rolnik musi prowadzić produkcję zwierzęcą z wyłączeniem chowu i hodowli: ryb, drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz świń powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.
Generalnie wsparcie będzie przyznawane na:
  1. Inwestycje mające na celu spełnienie warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub pasz soczystych, zgodnie z zasadami programu wdrażanego na danym obszarze OSN;
  2. Doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych. Możliwe po spełnieniu warunków w punkcie 1.
Refundacji będą podlegały inwestycje związane m.in. z budową lub przebudową płyt obornikowych, zbiorników do przechowywania gnojówki i gnojowicy oraz zbiorników lub płyt do przechowywania pasz soczystych. Wsparcie będzie można otrzymać także na zakup niektórych typów aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej, wozów asenizacyjnych, a także rozrzutników obornika i kompostu. Formularz wniosku znajduje się na stronie internetowej:
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/inwestycje-w-gospodarstwach-polozonych-na-obszarach-osn.html

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat