Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Warto wiedzieć

Konieczny tytuł prawny

2016-03-21

Tylko rolnicy posiadający tytuł prawny do gruntów dzierżawionych z Agencji Nieruchomości Rolnych będą mogli się ubiegać o płatności obszarowe za 2016 r. – zakłada nowelizacja Ustawy w sprawie dopłat bezpośrednich, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Może to być: umowa dzierżawy, wieczystego użytkowania, dożywotniego użytkowania, użyczenia, decyzja o przekazaniu gruntu w trwały zarząd bądź inny tytuł prawny.
Zgodnie z unijnymi przepisami dopłaty bezpośrednie przysługują osobie, która faktycznie prowadzi na gruntach działalność rolniczą. Natomiast prawo unijne nie reguluje, czy ubiegający się o przyznanie płatności musi posiadać tytuł prawny do tych gruntów. Stwarza to pole do nadużyć polegających na tym, że o płatności bezpośrednie do określonych gruntów ubiegają się osoby, które nielegalnie użytkują grunty, nie posiadając do nich prawa. Sprawa dotyczy tzw. bezumownego użytkowania gruntów należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Według Agencji Nieruchomości Rolnych, powierzchnia zajęta przez bezumownych użytkowników na koniec września 2015 r. wynosiła blisko 3,3 tys. ha (około tysiąca przypadków), co generuje straty finansowe.
Warto pamiętać, że do 31 sierpnia 2016 r. rolnicy dzierżawiący grunty z Agencji Nieruchomości Rolnych muszą złożyć do kierownika biura powiatowego oświadczenie, w którym wskażą tytuł prawny do tych gruntów. W przypadku, gdy okaże się ono nieprawdziwe, dana osoba może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Formularz oświadczenia można pobrać w każdym biurze powiatowym ARiMR lub ze strony internetowej Agencji.

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat


Advertisement