Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Warto wiedzieć

OSN zmienia dobre pola w ośle łączki

2016-04-22

Zdecydowany protest przeciwko wprowadzeniu nowych obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącego ze źródeł rolniczych (OSN) pod koniec 2015 r. i dodatkowych w 2016 r. – wystosował do ministra środowiska i do wiadomości ministra rolnictwa Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych. Jego zdaniem rolnicy nie zostali odpowiednio poinformowani o tych decyzjach. Również samorząd rolniczy nie został powiadomiony przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej.
Rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne, które znalazły się na tych obszarach, nie byli szkoleni co do określonych wymagań, jakie mają spełnić, gospodarując na OSN, ani na temat tego, jak mogą przystosować swoje gospodarstwa do nowych standardów. Ponadto nie mogą oni skorzystać z działania PROW na dostosowanie gospodarstw na obszarach OSN, na które obecnie trwa nabór.
Z odpowiedzi Ministerstwa Środowiska nie wynikało, że obszary OSN zwiększono pod koniec 2015 r. Dlatego też niedawne rozporządzenia dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej powinny być uchylone, a ewentualne decyzje o dodatkowych OSN podjęte przez Rząd w drodze nowelizacji Ustawy prawo wodne.
OSN dla rolników oznacza spełnienie długiej listy obostrzeń i poważne utrudnienia w prowadzeniu zarówno produkcji zwierzęcej, jak i roślinnej. Przed przystąpieniem do wyznaczania obszarów OSN na okres 2012-16 analizowano wariant objęcia strefą OSN całego terytorium Polski. Jednak resort rolnictwa na to się nie zgodził. Uznano, że OSN powinny być wyłącznie tam, gdzie stwierdzono wyraźne zagrożenie dla jakości wód ze strony gospodarki rolnej.

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat