Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Warto wiedzieć

Niedopracowane rozporządzenie

2016-05-23

Uwagi do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska, w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową, wystosował w maju br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych. Zdaniem samorządu rolniczego, poważne szkody w uprawach rolniczych wyrządzają takie gatunki zwierząt, jak: gęś zbożowa, muflon, kormoran czarny, żurawie, łabędzie i czaple. Dlatego rolnikom powinny przysługiwać odszkodowania.
W projektowanym rozporządzeniu samorząd rolniczy proponuje też w § 2 ust. 8 skrócić termin wyznaczony do przekazania dokumentów z 30 dni do 7. Proponowany termin jest zbyt długi, co niepotrzebnie przedłuża postępowanie. Natomiast w § 3 ust. 11 skrócić termin wyliczenia wysokości odszkodowania z 40 dni do 14. Propozycja tak długiego terminu nie znajduje żadnego uzasadnienia, a 14 dni to dużo czasu na wyliczenie wysokości odszkodowania.
KRIR

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat