Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Warto wiedzieć

Opakowania zwróć do sklepu

2016-06-21

Elektrośmieci, zużyte baterie i akumulatory, farby czy przeterminowane leki, to odpady niebezpieczne dla życia lub zdrowia ludzi i środowiska. Dlatego trzeba je oddawać do odpowiednich punktów zbiórki. Jeśli nie można ich się pozbyć od razu, to należy je przechowywać osobno, w suchym miejscu, nieoświetlonym i niedostępnym dla dzieci. Podobnie należy postępować w przypadku opakowań po środkach ochrony roślin, nawozach oraz produktach biobójczych.
– Zgodnie z ustawą o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi użytkownik środków ochrony roślin ma obowiązek zwrotu opakowań do dowolnego punktu sprzedaży środków ochrony roślin w kraju – informuje Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. – Sprzedawca ma obowiązek te dostarczone opakowania przyjąć, niekoniecznie po tych, które były u niego zakupione. Ale to nie oznacza, że ma obowiązek odbierać opakowania od użytkowników podczas dystrybucji, tym bardziej że jest to forma prowadzenia działalności zbierania opakowań po środkach ochrony roślin, dla której należy posiadać stosowne pozwolenie, m.in. decyzję na zbieranie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych.
Warto pamiętać, że aby opakowanie zostało przyjęte przez punkt sprzedaży, musi być trzykrotnie przepłukane. Popłuczyny można wykorzystać do oprysku. Takie postępowanie pozwala wykorzystać cały produkt. Dzięki temu transport pustych opakowań do sklepu i dalej jest bezpieczny, a sprzedawcy nie mają kontaktu ze stężonym produktem. Niezależnie, czy opakowanie jest szklane, czy plastikowe, pustych opakowań nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
W przeciwieństwie do dystrybutorów operator systemu zbiórki opakowań – firma Remondis – posiada stosowne zezwolenia, które pozwalają na odbiór odpadów opakowaniowych bezpośrednio od rolnika. Minimalna partia to 10 m3, tj. 10 specjalnych worków. Mogą to być także opakowania z kilku gospodarstw, ale zebrane w jednym miejscu, np. w pobliżu jednostki straży pożarnej. Opakowania na pierwszy odbiór mogą być przygotowane w workach typu big bag. Natomiast podczas odbioru firma Remondis przekazuje na wymianę worki Systemu PSOR.
Informacje na temat odbioru opakowań po środkach ochrony roślin można uzyskać u operatora systemu – firmy Remondis – pod numerem telefonu: 801-561-461 lub (58) 622-01-08. Kod odpadu to 15 01 10*.

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat