Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Warto wiedzieć

Powstaje Agencja Rozwoju Obszarów Wiejskich

2016-09-22

Niedawno do konsultacji społecznych został skierowany projekt ustawy o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich (AROW). Zdaniem Krzysztofa Jurgiela, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, obecna struktura instytucjonalnego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich, oparta w szczególności na działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), nie jest efektywna. Dlatego niezbędna jest optymalizacja funkcjonowania agencji i innych jednostek podległych, nadzorowanych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, poprzez zmianę ich organizacji.
AROW zostanie utworzona w miejsce ANR i ARR. Zasadniczo będzie wykonywała zadania dotychczas realizowane przez obie agencje, ale z zastrzeżeniem, że zadania agencji płatniczej wykonywane dotychczas przez ARR zostaną przejęte przez ARiMR. Dzięki temu ARiMR będzie jedyną agencją płatniczą w Polsce w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej. Takie rozwiązanie wymaga zmiany wielu ustaw. Dlatego wszelkie korekty w obowiązujących przepisach oraz regulacje przejściowe i dostosowujące planuje się uregulować w odrębnej ustawie.
MRiRW

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat