Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Warto wiedzieć

I Europejski Kongres Sorgo

2016-09-22

3-4 listopada 2016 r., Bukareszt (Rumunia)
organizator: Francuska Federacja Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorgo (FNPSMS)

Głównym celem kongresu jest wymiana wiedzy pomiędzy europejskimi i światowymi przedstawicielami tego sektora. Prezentacje i dyskusje będą się koncentrować na postępach w hodowli nowych odmian, jakości materiału siewnego, uprawie, rynkach zbytu, a także promocji i polityce rolnej. W programie zaplanowano aż 5 sesji warsztatowych:
1. Od produkcji energii do żywności i pasz. Prezentacja różnych zastosowań sorgo: ziarno, kiszonka i biomasa;
2. Innowacyjne badania ukierunkowane na postęp genetyczny. Maksymalizacja wyników dzięki różnorodności genetycznej, innowacyjności i jakości materiału siewnego;
3. Techniki zarządzania uprawami dla lepszej wydajności. Korzyści dla rolnictwa i środowiska z uprawy sorgo;
4. Dynamika na międzynarodowym rynku sorgo. Przedstawienie realiów w handlu ziarnem sorgo na świecie;
5. Polityka rolna wobec sorgo. Zapewnienie polityki rolnej i promocji dla rozwoju sorgo w Europie.

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat