Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Warto wiedzieć

Zastój w gruntach

2017-01-25

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2016 r. wynosiła 10,56 ha – wynika z danych Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Natomiast pomiędzy województwami rozbieżności są dość duże, bo od 4,02 ha w małopolskim do 30,20 ha w zachodniopomorskim (tabela).
Z końcem kwietnia, czyli od wejścia w życie Ustawy z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, obrót ziemią został sparaliżowany. Chociaż celem jej wprowadzenia miała być ochrona przed wykupem przez cudzoziemców, to nie mogą jej kupić także polscy rolnicy. Tymczasem utrzymywanie obecnej struktury to świadome skazywanie się na porażkę w konkurencji z zachodnimi farmerami.
 
Powierzchnia gospodarstw rolnych w 2016 r.
Województwo Średnia powierzchnia gruntów rolnych (ha)
Dolnośląskie 16,30
Kujawsko-Pomorskie 15,51
Lubelskie 7,65
Lubuskie 21,14
Łódzkie 7,67
Małopolskie 4,02
Mazowieckie 8,54
Opolskie 18,30
Podkarpackie 4,73
Podlaskie 12,19
Pomorskie 19,09
Śląskie 7,56
Świętokrzyskie 5,63
Warmińsko-Mazurskie 22,70
Wielkopolskie 13,49
Zachodniopomorskie 30,20

   
 
 
 
 

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat