Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Warto wiedzieć

Ustawa z nowelizacją

2017-01-25

Są nowe przepisy, które mają ułatwić i przyspieszyć pozyskiwanie unijnych środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20. Jeszcze przed końcem roku prezydent podpisał Ustawę z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20 oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa przekazuje zadania dotyczące wdrażania działania: transfer wiedzy i działalność informacyjna, usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw. Będzie je wykonywać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zamiast podmiotu wdrażającego, wybranego w trybie przepisów o zamówieniach publicznych. Ustawa przenosi obsługę spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą pomocy oraz realizacją zobowiązań wieloletnich dla młodych rolników oraz pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla małych gospodarstw z biur powiatowych ARiMR do oddziałów regionalnych Agencji.
Ustawa ujednolica przepisy dotyczące wdrażania dopłat bezpośrednich, płatności rolno-środowiskowych i do rolnictwa ekologicznego. Dzięki temu wnioski na te działania można składać w tym samym terminie i na jednym formularzu.
Ponadto uchwalone przepisy mają zwiększyć zasięg monitoringu gleb. ARiMR będzie przekazywać kopie dokumentów zawierających wyniki analiz chemicznych gleb do Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.
Znowelizowane przepisy weszły w życie 17 stycznia br.
ARiMR

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat