Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Warto wiedzieć

Weź udział w konsultacjach nt. WPR

2017-03-02

 Konsultacje społeczne na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej otworzył niedawno Phil Hogan, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Do udziału w nich w szczególności zaproszeni są rolnicy, a także organizacje branżowe i inni zainteresowani.
Potrwają one do 2 maja 2017 r. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione przez komisarza Hogana na konferencji w lipcu 2017 r.
Warto pamiętać, że głosy z Polski uwzględniające specyfikę polskiego rolnictwa i nasze priorytety mogą wpłynąć na kierunek dalszych prac Komisji. Konsultacje te są ważnym etapem dyskusji o zmianach Wspólnej Polityki Rolnej na okres po 2020 r.
We wstępnej dyskusji na forum Unii Europejskiej, trwającej już od kilku miesięcy, Ministerstwo Rolnictwa kieruje się trzema priorytetami co do przyszłego kształtu WPR:
1. zapewnienie równych warunków konkurencji i równego traktowania rolników, w tym wyrównanie dopłat bezpośrednich w UE;
2. zapewnienie odpowiedniego finansowania i utrzymanie w pełni wspólnotowego charakteru WPR;
3. utrzymanie obu filarów WPR, z silnym II filarem ukierunkowanym na modernizację i restrukturyzację rolnictwa i obszarów wiejskich oraz redukowanie różnic rozwojowych pomiędzy państwami członkowskimi.
W dalszych pracach nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej będą również uwzględniane strategiczne cele rozwojowe kraju, określone w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), w której „żywność wysokiej jakości” wskazano jako jeden z 10 sektorów strategicznych. Strategia wskazuje, że środki unijne, w tym w szczególności WPR i polityka spójności, są ważnym źródłem finansowania działań rozwojowych, w tym działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Zakłada też aktywny udział Polski w definiowaniu zasad Wspólnej Polityki Rolnej i polityki spójności, które będą obowiązywały po 2020 r.
Kwestionariusz w polskiej wersji językowej dostępny jest pod linkiem:
MRiRW

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat